Soru:

1 OKUL TUMARA F / ŞUBE İL/İLÇE CEVAP ALANI 1.OTURUM CEVAP ALA SOSYAL BİLİMLE 2.OTURUM TÜRK DİLİ VE EDEB TÜRKÇE OTURUM - ALAN YET

1
OKUL
TUMARA
F / ŞUBE
İL/İLÇE
CEVAP ALANI
1.OTURUM
CEVAP ALA SOSYAL BİLİMLE
2.OTURUM TÜRK DİLİ VE EDEB
TÜRKÇE
OTURUM - ALAN YETERLİLİ
OTURUM - TEMEL YETERLİLİ
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
öğretim Kurumla
B
B
B.
9. Ülkeler, su varlığına göre sınıflandırılırken kişi başına
düşen kullanılabilir su miktarı yılda 1000 metreküpten az
olanlar su fakiri, 2000 metreküpten az olanlar su azlığı
çeken ve 8000 metreküpten fazla olanlar ise su zengini
şeklinde değerlendirilmektedir.
11. Sar
güc
es
ta
ya
is
2000
4000
km
Veri olmayan
Olkeler
0
7500
§ 8 Kişi başına düşen yıllık
utati su kaynaklarına erişim
(moyil)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi su fakiri ülkeler
arasında
yer
alır?
B) Çin
c) Libya
D) İtalya
E) Yeni Zelanda
A) Şili
10. Aşağıda Dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritası
verilmiştir.
1604012000
60" 80° 100-120-140-1601180

1 OKUL TUMARA F / ŞUBE İL/İLÇE CEVAP ALANI 1.OTURUM CEVAP ALA SOSYAL BİLİMLE 2.OTURUM TÜRK DİLİ VE EDEB TÜRKÇE OTURUM - ALAN YETERLİLİ OTURUM - TEMEL YETERLİLİ ÖĞRENCİ BİLGİLERİ öğretim Kurumla B B B. 9. Ülkeler, su varlığına göre sınıflandırılırken kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yılda 1000 metreküpten az olanlar su fakiri, 2000 metreküpten az olanlar su azlığı çeken ve 8000 metreküpten fazla olanlar ise su zengini şeklinde değerlendirilmektedir. 11. Sar güc es ta ya is 2000 4000 km Veri olmayan Olkeler 0 7500 § 8 Kişi başına düşen yıllık utati su kaynaklarına erişim (moyil) Buna göre aşağıdakilerden hangisi su fakiri ülkeler arasında yer alır? B) Çin c) Libya D) İtalya E) Yeni Zelanda A) Şili 10. Aşağıda Dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritası verilmiştir. 1604012000 60" 80° 100-120-140-1601180

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster