Soru:

1. Etrafının yüksek sıradağlarla çevrili olması II. Bölgedeki akarsuları besleyen kaynak ve yağışının yetersiz olması III. Geçir

1. Etrafının yüksek sıradağlarla çevrili olması
II. Bölgedeki akarsuları besleyen kaynak ve yağışının
yetersiz olması
III. Geçirimli topraklardan oluşan arazinin yaygın olması x
W. Bölgede platoların geniş yer kaplaması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de kapalı havzala-
rin yoğun olarak İç Anadolu'da olmasının nedenleri
arasındadır?
A) Yalnız!
B) II ve III
C) Yalnız III
D) ve II
E) I ve IV

1. Etrafının yüksek sıradağlarla çevrili olması II. Bölgedeki akarsuları besleyen kaynak ve yağışının yetersiz olması III. Geçirimli topraklardan oluşan arazinin yaygın olması x W. Bölgede platoların geniş yer kaplaması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de kapalı havzala- rin yoğun olarak İç Anadolu'da olmasının nedenleri arasındadır? A) Yalnız! B) II ve III C) Yalnız III D) ve II E) I ve IV