Soru:

25. Çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun birincil ekono mik faaliyetlerde istihdam edildiği bir ülkede sonraki dönernlerde ikincil

25. Çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun birincil ekono
mik faaliyetlerde istihdam edildiği bir ülkede sonraki
dönernlerde ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil eko-
nomik faaliyetlerdeki istihdam oranı artmıştır.
Buna göre ülkede,
1. enerji tüketirni
II. genç nüfus
III. ham madde rezervi
IV. sanayi ürünleri dış satımı
özelliklerinden hangilerinde artış olduğu söylene-
mez?
A) I ve II
B) I ve III
C) Il ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

25. Çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun birincil ekono mik faaliyetlerde istihdam edildiği bir ülkede sonraki dönernlerde ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil eko- nomik faaliyetlerdeki istihdam oranı artmıştır. Buna göre ülkede, 1. enerji tüketirni II. genç nüfus III. ham madde rezervi IV. sanayi ürünleri dış satımı özelliklerinden hangilerinde artış olduğu söylene- mez? A) I ve II B) I ve III C) Il ve III D) II ve IV E) III ve IV

Cevap

Hot: Degerlendirme
endirme yaparsonia
sevinirim.
Basarilor..
Ülke geliştiği kin
-Gena nufus
Hon madde rezervi
artmaz.
CEVAP "C"
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE