Soru:

TEST 7 14. I. Mersin'in ocak ayında Çanakkale'den sıcak olması II. Antalya'nın temmuz ayında Samsun'dan sıcak olması III. Sinop'

TEST
7
14. I. Mersin'in ocak ayında Çanakkale'den sıcak olması
II. Antalya'nın temmuz ayında Samsun'dan sıcak olması
III. Sinop'un şubat ayında Ankara'dan sıcak olması
IV. Trabzon'un ocak ayında Erzurum'dan sıcak olması
Ir.
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin mutlak konumuna
ters düşmektedir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

TEST 7 14. I. Mersin'in ocak ayında Çanakkale'den sıcak olması II. Antalya'nın temmuz ayında Samsun'dan sıcak olması III. Sinop'un şubat ayında Ankara'dan sıcak olması IV. Trabzon'un ocak ayında Erzurum'dan sıcak olması Ir. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin mutlak konumuna ters düşmektedir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
39. Ara
çe
ar
ha
sa
B
38. Ekolojik ayak izi, insanların kullandığı yenilenebilir
kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik
olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu
alanın hesabıdır. Ekolojik ayak izi, 1961-2007
yılları arasında iki katına çıkmıştır.

Coğrafya

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri Soru Çözümü

39. Ara çe ar ha sa B 38. Ekolojik ayak izi, insanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanın hesabıdır. Ekolojik ayak izi, 1961-2007 yılları arasında iki katına çıkmıştır. 2007 yılında insanların toplam ayak izi 18 milyar kha, yani kişi başına 2,7 kha olarak hesaplandı. (Ekolojik ayak izi küresel haklar kısaca kha olarak hesaplanır.) Dünyanın kapasitesi ise yalnızca 11.9 milyar kha'dır. Bu da kişi başına 1,8 kha eder. Bu şekilde yaşamaya devam edersek ihtiyaçlarımızı karşılamak için 2050 yılında 2,8 gezegene ihtiyacımız olacak. Bir Amerikalının ayak izi 43 Afrikalınınkine eşit. Dünyadaki herkes ABD'deki ortalama bir vatandaşın tüketim alışkanlıklarına sahip olsa ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi için 4,5 gezegene ihtiyacımız olur. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? SINAV A) Doğal kaynakların potansiyeli ve onların kullanımı arasında dengesiz, büyük bir uçurum vardır. B) Ülkeler arasında, ticaret sistemlerinin gelişmesine bağlı olarak kaynak paylaşımı artmıştır. C) Gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kaynak oranı gelişmemiş ülkelerinkinden daha fazladır. D) Doğal kaynaklar hızlı ve aşırı kullanılmaya devam ederse dünyadaki yaşam koşulları canlıları zorlayacaktır. E) Günümüzde dünyanın taşıma kapasitesi aşılmış, kaynaklar ihtiyaçları karşılayamayacak duruma gelmiştir.