Soru:

ç RI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İMLER b KİTAPÇIĞI 9. 2020 yılının ilk orucuna Adana 0

ç
RI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI
1. OTURUM
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)
İMLER
b KİTAPÇIĞI
9.
2020 yılının ilk orucuna Adana 04.18'de başlamış ve ak-
şam saat 19.28'de oruç açılmıştır. Adana ile aynı boylam-
da bulunan Sinop ise ilk oruca saat 04.00'da başlamış ve
19.37'de oruç açılmıştır.
Aynı boylamda olmalarına rağmen Adana ve Sinop'ta
oruç tutma süresinin farklı olmasına neden olan faktör
aşağıdakilerden hangisine de neden olmuştur?
A) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesine
B) Aydınlanma çizgisinin kutup dairesi ile kutup noktası
arasında yer değiştirmesine
C) 30° ve 60° enlemlerinde dinamik kökenli basınç ku-
şaklarının oluşmasına
D) Kutup Yıldızı'nın görünüm açısının değişmesine
E) Meltem rüzgarlarının oluşmasına
0. Ufuk, yaşadığı yerin iklimi hakkında aşağıdaki bilgileri
vermiştir
.
Buralarda en fazla yağış kış mevsiminde görülür.
Bitki örtüsü yaprakları yıl boyunca yeşil kalan çalılıklardır.
Yaz sıcaklık ortalamamız 28 °C, kış sıcaklık ortalama-
miz 8 °C'dir.
IV

ç RI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İMLER b KİTAPÇIĞI 9. 2020 yılının ilk orucuna Adana 04.18'de başlamış ve ak- şam saat 19.28'de oruç açılmıştır. Adana ile aynı boylam- da bulunan Sinop ise ilk oruca saat 04.00'da başlamış ve 19.37'de oruç açılmıştır. Aynı boylamda olmalarına rağmen Adana ve Sinop'ta oruç tutma süresinin farklı olmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisine de neden olmuştur? A) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesine B) Aydınlanma çizgisinin kutup dairesi ile kutup noktası arasında yer değiştirmesine C) 30° ve 60° enlemlerinde dinamik kökenli basınç ku- şaklarının oluşmasına D) Kutup Yıldızı'nın görünüm açısının değişmesine E) Meltem rüzgarlarının oluşmasına 0. Ufuk, yaşadığı yerin iklimi hakkında aşağıdaki bilgileri vermiştir . Buralarda en fazla yağış kış mevsiminde görülür. Bitki örtüsü yaprakları yıl boyunca yeşil kalan çalılıklardır. Yaz sıcaklık ortalamamız 28 °C, kış sıcaklık ortalama- miz 8 °C'dir. IV

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster
39. Ara
çe
ar
ha
sa
B
38. Ekolojik ayak izi, insanların kullandığı yenilenebilir
kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik
olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu
alanın hesabıdır. Ekolojik ayak izi, 1961-2007
yılları arasında iki katına çıkmıştır.

Coğrafya

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri Soru Çözümü

39. Ara çe ar ha sa B 38. Ekolojik ayak izi, insanların kullandığı yenilenebilir kaynakları sağlayabilmek için gereken, biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu alanın hesabıdır. Ekolojik ayak izi, 1961-2007 yılları arasında iki katına çıkmıştır. 2007 yılında insanların toplam ayak izi 18 milyar kha, yani kişi başına 2,7 kha olarak hesaplandı. (Ekolojik ayak izi küresel haklar kısaca kha olarak hesaplanır.) Dünyanın kapasitesi ise yalnızca 11.9 milyar kha'dır. Bu da kişi başına 1,8 kha eder. Bu şekilde yaşamaya devam edersek ihtiyaçlarımızı karşılamak için 2050 yılında 2,8 gezegene ihtiyacımız olacak. Bir Amerikalının ayak izi 43 Afrikalınınkine eşit. Dünyadaki herkes ABD'deki ortalama bir vatandaşın tüketim alışkanlıklarına sahip olsa ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi için 4,5 gezegene ihtiyacımız olur. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? SINAV A) Doğal kaynakların potansiyeli ve onların kullanımı arasında dengesiz, büyük bir uçurum vardır. B) Ülkeler arasında, ticaret sistemlerinin gelişmesine bağlı olarak kaynak paylaşımı artmıştır. C) Gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kaynak oranı gelişmemiş ülkelerinkinden daha fazladır. D) Doğal kaynaklar hızlı ve aşırı kullanılmaya devam ederse dünyadaki yaşam koşulları canlıları zorlayacaktır. E) Günümüzde dünyanın taşıma kapasitesi aşılmış, kaynaklar ihtiyaçları karşılayamayacak duruma gelmiştir.