Soru:

A A A 7. Topoğrafik harita, yeryüzünün bir parçasının morfolojik yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen harita yapısı

A
A
A
7. Topoğrafik harita, yeryüzünün bir parçasının morfolojik
yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen harita
yapısının belli bir ölçekte eşyükselti eğrileri yardımıyla
türüdür.Haritalar üzerinde yeryüzündeki unsurlar deği.
şik simgeler ile işaretlenmektedirler. Topoğrafik haritalar
hem doğal hem de beşerî özellikleri gösterirler
türlü coğrafi planlama veya büyük ölçekli mimarlıklar,
yerbilimleri ve diğer pek çok coğrafi dallarda, madencilik
ve diğer yer esaslı kazılar, inşaat mühendisliği ile yürü-
yüş ve oryantiring gibi aktivitelerde kullanılırlar. Bu tip
çalışmalar için büyük ölçekli topografya haritaları daha
ve her
çok tercih edilmektedir.
mimarlık, yer bilimleri, madencilik inşaat mühen-
Buna göre aşağıda verilen haritalardan hangisi
disliği, doğa yürüyüşü ve oryantiring gibi aktiviteler
açısından en uygun haritadır?
B)
A)
4300
150
20 40
D)
C)
2001
200
800
400
E)
3507
K
300

A A A 7. Topoğrafik harita, yeryüzünün bir parçasının morfolojik yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen harita yapısının belli bir ölçekte eşyükselti eğrileri yardımıyla türüdür.Haritalar üzerinde yeryüzündeki unsurlar deği. şik simgeler ile işaretlenmektedirler. Topoğrafik haritalar hem doğal hem de beşerî özellikleri gösterirler türlü coğrafi planlama veya büyük ölçekli mimarlıklar, yerbilimleri ve diğer pek çok coğrafi dallarda, madencilik ve diğer yer esaslı kazılar, inşaat mühendisliği ile yürü- yüş ve oryantiring gibi aktivitelerde kullanılırlar. Bu tip çalışmalar için büyük ölçekli topografya haritaları daha ve her çok tercih edilmektedir. mimarlık, yer bilimleri, madencilik inşaat mühen- Buna göre aşağıda verilen haritalardan hangisi disliği, doğa yürüyüşü ve oryantiring gibi aktiviteler açısından en uygun haritadır? B) A) 4300 150 20 40 D) C) 2001 200 800 400 E) 3507 K 300

Cevap

Büyuk olcokli
to
ter
obck
Büyuk skellide izohipsler
anesindeki fond at obcok
fork en at sikkındda
Souller arasındaki fork.
at olocek
cenop
C
q
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Büyuk olcokli to ter obck Büyuk skel... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE