Soru:

8. Rüzgârların yeryüzünü şekillendirici etkisi bitki örtüsü- nün seyrek olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerin- de daha faz

8. Rüzgârların yeryüzünü şekillendirici etkisi bitki örtüsü-
nün seyrek olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerin-
de daha fazladır.
ve
TV
Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında numaran-
dırılan alanların hangisinde rüzgârların yeryüzünü şe-
killendirici etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir?
A) 1 B) II
C) III
D) IV
E) V

8. Rüzgârların yeryüzünü şekillendirici etkisi bitki örtüsü- nün seyrek olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerin- de daha fazladır. ve TV Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında numaran- dırılan alanların hangisinde rüzgârların yeryüzünü şe- killendirici etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir? A) 1 B) II C) III D) IV E) V

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster