Soru:

8. • İklim özelliklerine göre; karasal ve tundra iklim bölge- sinde, • Nüfus özelliklerine göre; seyrek nüfuslu bölgede, • Yer ş

8.
• İklim özelliklerine göre; karasal ve tundra iklim bölge-
sinde,
• Nüfus özelliklerine göre; seyrek nüfuslu bölgede,
• Yer şekillerine göre; ovalık ve platoluk bölgede
• Ekonomik özelliklere göre; gelişmemiş bölgede,
bulunan yer, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İskandinavya
B) Amazon Havzası
C) Güney Afrika
D) Sibirya
E) Doğu Asya

8. • İklim özelliklerine göre; karasal ve tundra iklim bölge- sinde, • Nüfus özelliklerine göre; seyrek nüfuslu bölgede, • Yer şekillerine göre; ovalık ve platoluk bölgede • Ekonomik özelliklere göre; gelişmemiş bölgede, bulunan yer, aşağıdakilerden hangisidir? A) İskandinavya B) Amazon Havzası C) Güney Afrika D) Sibirya E) Doğu Asya