Soru:

3. o Ereğli Karabük Eymir Divriği Hekimhan Torbali İskenderung O Demir-Çelik Fabrikaları Çıkarım Yerleri Yukarıdaki haritada dem

3.
o Ereğli
Karabük
Eymir
Divriği
Hekimhan
Torbali
İskenderung
O Demir-Çelik Fabrikaları
Çıkarım Yerleri
Yukarıdaki haritada demir cevherinin çıkarıldığı yer-
ler ile işlendiği kuruluşların yerleri gösterilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgi-
lerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A) Kolay ihraç edilebileceği yerlerde işlenmektedir.
B) Demirin işlendiği yerlerin belirlenmesinde demir
yolu hattının varlığı önemlidir.
C) Tüketim merkezlerine yakın yerlerde işletilmek-
tedir.
D) Çıkarıldığı yerde değil, iş gücünün rahat temin
edilebildiği yerlerde kurulmuştur.
E) Fabrikaların yer seçiminde enerji kaynaklarına
yakınlık etkili olmuştur.

3. o Ereğli Karabük Eymir Divriği Hekimhan Torbali İskenderung O Demir-Çelik Fabrikaları Çıkarım Yerleri Yukarıdaki haritada demir cevherinin çıkarıldığı yer- ler ile işlendiği kuruluşların yerleri gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgi- lerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir? A) Kolay ihraç edilebileceği yerlerde işlenmektedir. B) Demirin işlendiği yerlerin belirlenmesinde demir yolu hattının varlığı önemlidir. C) Tüketim merkezlerine yakın yerlerde işletilmek- tedir. D) Çıkarıldığı yerde değil, iş gücünün rahat temin edilebildiği yerlerde kurulmuştur. E) Fabrikaların yer seçiminde enerji kaynaklarına yakınlık etkili olmuştur.

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster