Soru:

12. Esnekligini yitirmiş sert yapıdaki tortul tabakalar yan basınçlara uğradıklarında kırılmaya uğrar ve ki- rik dağları oluşur.

12. Esnekligini yitirmiş sert yapıdaki tortul tabakalar
yan basınçlara uğradıklarında kırılmaya uğrar ve ki-
rik dağları oluşur. Kırılma sonucu tabakaların dikey
yönde yer değiştirmesiyle oluşan yükseklikler ve al-
çaklıklar ortaya çıkmaktadır.
11
Ankara Yayincilik
Fay
Buna göre yukarıda oluşumu tanımlanan ve ke-
siti verilen kırık dağlarda alçakta kalan "I" ve yük-
sekte kalan "Il" numaralı bölgelerin isimleri hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
1
II
A
Graben
Horst
B)
C)
Senklinal
Senklinal
Antiklinal
Horst
D)
Graben
Horst
Antiklinal
E)
Senklinal

12. Esnekligini yitirmiş sert yapıdaki tortul tabakalar yan basınçlara uğradıklarında kırılmaya uğrar ve ki- rik dağları oluşur. Kırılma sonucu tabakaların dikey yönde yer değiştirmesiyle oluşan yükseklikler ve al- çaklıklar ortaya çıkmaktadır. 11 Ankara Yayincilik Fay Buna göre yukarıda oluşumu tanımlanan ve ke- siti verilen kırık dağlarda alçakta kalan "I" ve yük- sekte kalan "Il" numaralı bölgelerin isimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1 II A Graben Horst B) C) Senklinal Senklinal Antiklinal Horst D) Graben Horst Antiklinal E) Senklinal

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster