Soru:

1. Yıldırım düşmeleri II. Kaliteli tohum kullanımı UL. Bitkilerin fotosentez yapması IV. Asit yağmurları 4) Yukarıdakilerden han

1. Yıldırım düşmeleri
II. Kaliteli tohum kullanımı
UL. Bitkilerin fotosentez yapması
IV. Asit yağmurları
4) Yukarıdakilerden hangileri topraktaki
azot miktarını artıran olaylar arasındadır?
Yalniz ! B) Yalnız IV C) I ve II
D) II ve III E) III ve IV

1. Yıldırım düşmeleri II. Kaliteli tohum kullanımı UL. Bitkilerin fotosentez yapması IV. Asit yağmurları 4) Yukarıdakilerden hangileri topraktaki azot miktarını artıran olaylar arasındadır? Yalniz ! B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV

Doğal Kaynak Kullanımının Çevresel Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster