Soru:

WVJOH Doğa ve insan - 1 ak 1. Hiçbir insan elinin değmediği, doğada kendiliğinden bulunan maddelere doğal unsur denir. Denizler,

WVJOH
Doğa ve insan - 1
ak
1. Hiçbir insan elinin değmediği, doğada kendiliğinden bulunan
maddelere doğal unsur denir. Denizler, toprak, göller, okyanus-
lar, akarsular ve yağmur buna örnektir.
ah
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal unsur kapsamın-
da değildir?
A) Taş kömürü
B) Kutup ayısı
C) Çöl
D) Cam
E) Demir cevheri
Avrupa

WVJOH Doğa ve insan - 1 ak 1. Hiçbir insan elinin değmediği, doğada kendiliğinden bulunan maddelere doğal unsur denir. Denizler, toprak, göller, okyanus- lar, akarsular ve yağmur buna örnektir. ah Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal unsur kapsamın- da değildir? A) Taş kömürü B) Kutup ayısı C) Çöl D) Cam E) Demir cevheri Avrupa

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster