Soru:

Se D) Nijerya E) Fransa 12-Aşağıda doğal kaynaldarla ilgili verilen yargılardan hangisi yanliştır? A) Doğal kaynaklar ülkelerin

Se
D) Nijerya
E) Fransa
12-Aşağıda doğal kaynaldarla ilgili verilen yargılardan
hangisi yanliştır?
A) Doğal kaynaklar ülkelerin ekonomik gelişmeleri ve kalimalan
üzerinde etkilidir.
B) Yaşamı kolaylaştıran araçlann tamamına yakın dogal
kaynaklardan elde edilir.
üğünde
C) Doğal kaynaklan insan yaşamındaki öneml sanay!
devrimiyle daha da artmıştır.
D) Doğal kaynaklan yetersiz olan Olkeler gelişmemiştir.
E) Doğal kaynaklanını işleten, sanayi ham maddesi olarak kullanan
toplumlann refah seviyesi yüksektir.

Se D) Nijerya E) Fransa 12-Aşağıda doğal kaynaldarla ilgili verilen yargılardan hangisi yanliştır? A) Doğal kaynaklar ülkelerin ekonomik gelişmeleri ve kalimalan üzerinde etkilidir. B) Yaşamı kolaylaştıran araçlann tamamına yakın dogal kaynaklardan elde edilir. üğünde C) Doğal kaynaklan insan yaşamındaki öneml sanay! devrimiyle daha da artmıştır. D) Doğal kaynaklan yetersiz olan Olkeler gelişmemiştir. E) Doğal kaynaklanını işleten, sanayi ham maddesi olarak kullanan toplumlann refah seviyesi yüksektir.

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster