Soru:

EnAV 6. Aşağıdakilerden hangisi erozyona neden olan fak- törlerden biri değildir? A) Tarım arazilerinin eğime paralel olarak sür

EnAV
6.
Aşağıdakilerden hangisi erozyona neden olan fak-
törlerden biri değildir?
A) Tarım arazilerinin eğime paralel olarak sürülmesi
B) Tahıllar hasat edildikten sonra anızların yakılması
C) Nadas uygulaması yerine nöbetleşe ekim yönteminin
tercih edilmesi
D) Tarım arazileri sulanırken geleneksel yöntemlerin
tercih edilmesi
E) Ormanların ve meraların amacı dışında kullanılarak
tahrip edilmesi
//
21

EnAV 6. Aşağıdakilerden hangisi erozyona neden olan fak- törlerden biri değildir? A) Tarım arazilerinin eğime paralel olarak sürülmesi B) Tahıllar hasat edildikten sonra anızların yakılması C) Nadas uygulaması yerine nöbetleşe ekim yönteminin tercih edilmesi D) Tarım arazileri sulanırken geleneksel yöntemlerin tercih edilmesi E) Ormanların ve meraların amacı dışında kullanılarak tahrip edilmesi // 21

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster