Soru:

Coğrafi şartların farklı olması nedeniyle dünya genelinde nüfusun dağılışı düzensizdir. Bu durum ülkemiz için de geçerlidir. Yoğ

Coğrafi şartların farklı olması nedeniyle dünya genelinde
nüfusun dağılışı düzensizdir. Bu durum ülkemiz için de
geçerlidir. Yoğun ve seyrek nüfuslu alanlara göre nüfus
bölgeleri, kır ve kent nüfusuna, doğum ve ölüm oranına,
ortalama yaşam süresine ya da göç durumuna göre böl-
geler oluşturulabilir.
0,94
Buna göre, yukarıdaki dünya haritasında numaralan-
dırılarak verilen merkezlerin hangisi seyrek nüfuslu
bölge kapsamında yer alır?
A)
B) II
C) III
D) IV
E) V

Coğrafi şartların farklı olması nedeniyle dünya genelinde nüfusun dağılışı düzensizdir. Bu durum ülkemiz için de geçerlidir. Yoğun ve seyrek nüfuslu alanlara göre nüfus bölgeleri, kır ve kent nüfusuna, doğum ve ölüm oranına, ortalama yaşam süresine ya da göç durumuna göre böl- geler oluşturulabilir. 0,94 Buna göre, yukarıdaki dünya haritasında numaralan- dırılarak verilen merkezlerin hangisi seyrek nüfuslu bölge kapsamında yer alır? A) B) II C) III D) IV E) V