Soru:

17. Yeryüzünün yaklaşık % 70'ini kaplayan okyanus ve denizler en büyük ekosistemi oluşturmaktadır. Ancak bu büyük ekosistemde 20

17. Yeryüzünün yaklaşık % 70'ini kaplayan okyanus ve
denizler en büyük ekosistemi oluşturmaktadır. Ancak
bu büyük ekosistemde 200 m derinlik sonrası canlı çe-
şitliliği oldukça azalmaktadır.
Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangi-
sinin etkisi yoktur?
A) Güneş ışınlarının 200 metre derinlikten sonra zayıf-
laması
B) Derinlere inildikçe su basıncının artması
C) Derinliklere doğru oksijen oranın azalması
D) Kirlilik oranlarının yüzeye doğru artması
E) Besin maddelerinin yüzeye doğru artması

17. Yeryüzünün yaklaşık % 70'ini kaplayan okyanus ve denizler en büyük ekosistemi oluşturmaktadır. Ancak bu büyük ekosistemde 200 m derinlik sonrası canlı çe- şitliliği oldukça azalmaktadır. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangi- sinin etkisi yoktur? A) Güneş ışınlarının 200 metre derinlikten sonra zayıf- laması B) Derinlere inildikçe su basıncının artması C) Derinliklere doğru oksijen oranın azalması D) Kirlilik oranlarının yüzeye doğru artması E) Besin maddelerinin yüzeye doğru artması

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster