Soru:

TYT 9. Aşağıda yeryüzünde meydana gelen bazı afetlerle ilgili bilgiler verilmiştir. 1. 1999 yılında Venezuela'da meydana gelen V

TYT
9. Aşağıda yeryüzünde meydana gelen bazı afetlerle ilgili
bilgiler verilmiştir.
1. 1999 yılında Venezuela'da meydana gelen Vargas Seli
ve toprak kaymasında yaklaşık 30 bin kisinin hayatını
kaybetmesi
II. 2019 yılında başlayan ve kısa sürede tüm dünyada
etkili olan COVID - 19 virüsünden yaklaşık 1 milyon
kişinin hayatını kaybetmesi
III. 2004 yılında Endonezya'nın Sumatra Adası'nda
meydana gelen tsunamide yaklaşık 230 bin kişinin
hayatını kaybetmesi
IV. 2007 yılında Kuzey Afrika'daki çekirge istilası
nedeniyle tarım alanlarının zarar görmesi ve
bu nedenle insanların temel ihtiyaçlarının
karşılanamaması
Bu olaylardan hangileri biyolojik afetler içinde yer alır?
A) I ve II
Belli
C) II ve III
D) Il ve IV
info
MII ve IV
10. Aşağıdaki tabloda beş farklı ülkede çalışan nüfusun
ekonomik faaliyetlere göre dağılımı gösterilmiştir.
Birincil
Ekonomik
Ikincil
Ekonomik
Üçüncül
Ekonomik
Merkez

TYT 9. Aşağıda yeryüzünde meydana gelen bazı afetlerle ilgili bilgiler verilmiştir. 1. 1999 yılında Venezuela'da meydana gelen Vargas Seli ve toprak kaymasında yaklaşık 30 bin kisinin hayatını kaybetmesi II. 2019 yılında başlayan ve kısa sürede tüm dünyada etkili olan COVID - 19 virüsünden yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybetmesi III. 2004 yılında Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen tsunamide yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybetmesi IV. 2007 yılında Kuzey Afrika'daki çekirge istilası nedeniyle tarım alanlarının zarar görmesi ve bu nedenle insanların temel ihtiyaçlarının karşılanamaması Bu olaylardan hangileri biyolojik afetler içinde yer alır? A) I ve II Belli C) II ve III D) Il ve IV info MII ve IV 10. Aşağıdaki tabloda beş farklı ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı gösterilmiştir. Birincil Ekonomik Ikincil Ekonomik Üçüncül Ekonomik Merkez

Doğadaki Ekstrem Olaylar ve Etkileri ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster