Soru:

Soru 8 € = ilk insanlar; depremler, sel baskınları, ya- nardağ patlamaları gibi doğal afetler kar- şısında güçsüz kaldıkça bu ol

Soru 8
€
=
ilk insanlar; depremler, sel baskınları, ya-
nardağ patlamaları gibi doğal afetler kar-
şısında güçsüz kaldıkça bu olayların bir
takım güçler tarafından yönetildiğini dü-
şünmeye başlamışlardır.
Bu bilgiye bakılarak,
I. insanların doğa olaylarını kontrol altına
aldığı,
II. bilgi birikimi yetersizliğinin inançların
oluşmasına neden olduğu,
III. dinsel inanışların ortaya çıkmasında
doğa olaylarının etkili olduğu
X
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

Soru 8 € = ilk insanlar; depremler, sel baskınları, ya- nardağ patlamaları gibi doğal afetler kar- şısında güçsüz kaldıkça bu olayların bir takım güçler tarafından yönetildiğini dü- şünmeye başlamışlardır. Bu bilgiye bakılarak, I. insanların doğa olaylarını kontrol altına aldığı, II. bilgi birikimi yetersizliğinin inançların oluşmasına neden olduğu, III. dinsel inanışların ortaya çıkmasında doğa olaylarının etkili olduğu X yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III