Soru:

9. Heyelan, ağış sırasında oldukça sık karşılaşılan bir doğal afeitir. Yağışlarla suya doymuş toprak daha fazla yağış almay deva

9. Heyelan, ağış sırasında oldukça sık karşılaşılan bir doğal
afeitir. Yağışlarla suya doymuş toprak daha fazla yağış
almay devam ettikçe ağırlaşır ve ağırlaşan tabaka büyük
kütleler halinde eğim yönünde yer değiştirmeye başlar.
11. D
SO
P
ge
U
de
ola
de
Buna göre
W. yer şekilleri
,
iklim koşulları, ,
III. kayaç yapısı
özelliklerinden hangileri bu doğal afete neden olan
faktörler arasında sayılabilir?
A) Yalniz
B) Yalnız tt
C I ve II
D) Hve the E) II ve III
PIE
fil
A)
B)
O
C)

9. Heyelan, ağış sırasında oldukça sık karşılaşılan bir doğal afeitir. Yağışlarla suya doymuş toprak daha fazla yağış almay devam ettikçe ağırlaşır ve ağırlaşan tabaka büyük kütleler halinde eğim yönünde yer değiştirmeye başlar. 11. D SO P ge U de ola de Buna göre W. yer şekilleri , iklim koşulları, , III. kayaç yapısı özelliklerinden hangileri bu doğal afete neden olan faktörler arasında sayılabilir? A) Yalniz B) Yalnız tt C I ve II D) Hve the E) II ve III PIE fil A) B) O C)