Soru:

INS, VE COĞRAFYA etkileyen etmenleri ve bunların yeryüzündeki dağılışını öğrenmemizi sağlar. Yine coğrafya sayesinde yeryüzünde

INS,
VE COĞRAFYA
etkileyen etmenleri ve bunların yeryüzündeki dağılışını öğrenmemizi sağlar. Yine coğrafya sayesinde
yeryüzünde yaşanan iklim koşullarını öğrenir ve yaşadığımız yerdeki iklim koşullarını diğer iklim koşu.
larıyla karşılaştırırız.
Yaşadığımız iklim koşullarında yetiştirilebilecek tarım ürünlerini ve beslenebilecek hayvan türlerin
bu bilim dalı sayesinde öğreniriz.
Coğrafya sayesinde yaşadığımız yerdeki yer şekillerinin nasıl oluştuğunu öğrenir, bu yer şekillerin
diğer bölgelerdeki yer şekilleriyle karşılaştırma olanağı buluruz.
Ülkemizin doğal ve beşeri özelliklerini
coğrafya sayesinde öğreniriz.
Coğrafya, ülkemizdeki ve dünyadaki
doğal kaynakları tanımamıza, bunların
sürdürülebilir kullanımını öğrenmemize
yardımcı olur. Coğrafya sayesinde doğal
kaynakların bir kısmının zamanla tükene-
bileceğini (Fotoğraf 1.1.21) ve bunların
sinirli olduğunu kavrar, çevrenin korun-
ması gerekliliğini öğreniriz.
Deprem, volkanizma, tsunami, su bas-
kini, orman yangını, heyelan, çığ, kasırga
ve firtina gibi afetlerin nedenlerini ve
Fotoğraf 1.1.21: Madenlerin sınırlılığını coğrafya sayesinde bunlardan korunma yollarını coğrafyadan
öğreniriz.
yararlanarak öğreniriz. Küresel iklim deği-
şikliği ve çevre kirliliği gibi küresel sorun-
ların nedenleri ile bu sorunları önlemek
için yapılması gerekenleri öğrenmemiz,
bu bilim dalı sayesinde gerçekleşir.
Coğrafyanın inceleme alanlarından biri
olan nüfus coğrafyası sayesinde nüfusun
(Fotoğraf 1.1.22) gelecekteki durumu öğ-
renilmekte, buna yönelik nüfus politikaları
uygulanmakta ve kalkınma planları hazır-
lanmaktadi.
Coğrafya bilimi sayesinde ülkeler ara-
sindaki sorunları ve ülkemizin jeopolitik
Fotoğraf 1.1.22: Nüfusun nitelik ve niceliklerini coğrafya saye-
önemini kavrar, uluslararası örgütlerin ge-
sinde öğreniriz.
rekliliğini öğreniriz.
Coğrafya bilimi, ülkelerin kalkınması bakımından da büyük bir önem taşımaktadır. Doğal ve beşerî
kaynakların insan yararına ve sürdürülebilir kullanımında bu bilimin önemli etkileri vardır. Ülkelerin
sosyal, ekonomik, kültürel, bölgesel ve siyasal yönden gelişebilmeleri için coğrafya bilimi son de
önemlidir. Bunun için coğrafyanın ülke açısından önemi ve gerektiği bilincinin oluşturulması gere
26

INS, VE COĞRAFYA etkileyen etmenleri ve bunların yeryüzündeki dağılışını öğrenmemizi sağlar. Yine coğrafya sayesinde yeryüzünde yaşanan iklim koşullarını öğrenir ve yaşadığımız yerdeki iklim koşullarını diğer iklim koşu. larıyla karşılaştırırız. Yaşadığımız iklim koşullarında yetiştirilebilecek tarım ürünlerini ve beslenebilecek hayvan türlerin bu bilim dalı sayesinde öğreniriz. Coğrafya sayesinde yaşadığımız yerdeki yer şekillerinin nasıl oluştuğunu öğrenir, bu yer şekillerin diğer bölgelerdeki yer şekilleriyle karşılaştırma olanağı buluruz. Ülkemizin doğal ve beşeri özelliklerini coğrafya sayesinde öğreniriz. Coğrafya, ülkemizdeki ve dünyadaki doğal kaynakları tanımamıza, bunların sürdürülebilir kullanımını öğrenmemize yardımcı olur. Coğrafya sayesinde doğal kaynakların bir kısmının zamanla tükene- bileceğini (Fotoğraf 1.1.21) ve bunların sinirli olduğunu kavrar, çevrenin korun- ması gerekliliğini öğreniriz. Deprem, volkanizma, tsunami, su bas- kini, orman yangını, heyelan, çığ, kasırga ve firtina gibi afetlerin nedenlerini ve Fotoğraf 1.1.21: Madenlerin sınırlılığını coğrafya sayesinde bunlardan korunma yollarını coğrafyadan öğreniriz. yararlanarak öğreniriz. Küresel iklim deği- şikliği ve çevre kirliliği gibi küresel sorun- ların nedenleri ile bu sorunları önlemek için yapılması gerekenleri öğrenmemiz, bu bilim dalı sayesinde gerçekleşir. Coğrafyanın inceleme alanlarından biri olan nüfus coğrafyası sayesinde nüfusun (Fotoğraf 1.1.22) gelecekteki durumu öğ- renilmekte, buna yönelik nüfus politikaları uygulanmakta ve kalkınma planları hazır- lanmaktadi. Coğrafya bilimi sayesinde ülkeler ara- sindaki sorunları ve ülkemizin jeopolitik Fotoğraf 1.1.22: Nüfusun nitelik ve niceliklerini coğrafya saye- önemini kavrar, uluslararası örgütlerin ge- sinde öğreniriz. rekliliğini öğreniriz. Coğrafya bilimi, ülkelerin kalkınması bakımından da büyük bir önem taşımaktadır. Doğal ve beşerî kaynakların insan yararına ve sürdürülebilir kullanımında bu bilimin önemli etkileri vardır. Ülkelerin sosyal, ekonomik, kültürel, bölgesel ve siyasal yönden gelişebilmeleri için coğrafya bilimi son de önemlidir. Bunun için coğrafyanın ülke açısından önemi ve gerektiği bilincinin oluşturulması gere 26

Cevap

Coğrafya bilimi, yeryüzünün
sadece fiziki yapısı ile değil
aynı zamanda, üzerinde
yaşayan insanoğlu ve onun
tüm aktiviteleri ile de
ilgilenmektedir. Bu ilgileniş
sayesinde ortaya çıkan bilgi,
ülkelerin sosyal, ekonomik,
kültürel, bölgesel ve siyasal
yönden gelişebilmeleri için
son derece önemlidir.
Deprem,sel,yangin.... dogal
afetlere karsi bilgili olmamizi
saglar.
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE