Soru:

8. Aşağıdaki haritada Adana'da yer alan Çukurova ile Samsun'da yer alan Bafra ve Çarşamba deltalarının konumu gösterilmiştir. Su

8.
Aşağıdaki haritada Adana'da yer alan Çukurova ile Samsun'da
yer alan Bafra ve Çarşamba deltalarının konumu gösterilmiştir.
Su Bafra
Çarşamba
Çukurova A
DAS
Bu ovaların oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu savunulamaz?
A) Adana ve Samsun kıyısında kita sahanlığının geniş olma-
sinin
B) Adana ve Samsun kıyısında şiddetli akıntıların görülme-
mesinin
C) Yeşilırmak, Kızılırmak, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin bol
miktarda alüvyal malzemeyi denize ulaştırmasının
D) Adana ve Samsun kıyısında gelgit genliğinin düşük olması-
nin
E) Yeşilırmak, Kızılırmak, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin hav-
zalarında karstik kayaçların yaygın olmasının

8. Aşağıdaki haritada Adana'da yer alan Çukurova ile Samsun'da yer alan Bafra ve Çarşamba deltalarının konumu gösterilmiştir. Su Bafra Çarşamba Çukurova A DAS Bu ovaların oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? A) Adana ve Samsun kıyısında kita sahanlığının geniş olma- sinin B) Adana ve Samsun kıyısında şiddetli akıntıların görülme- mesinin C) Yeşilırmak, Kızılırmak, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin bol miktarda alüvyal malzemeyi denize ulaştırmasının D) Adana ve Samsun kıyısında gelgit genliğinin düşük olması- nin E) Yeşilırmak, Kızılırmak, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin hav- zalarında karstik kayaçların yaygın olmasının

Cevap

Kızılırmak bafrayı Yeşil ırmak çarşambayı
Seyhan Ceyhan nehirleri Çukurova yı
oluşturur
Delta oluşması için
Akarsu bol Alüvyon taşımalı
Kiyi sığ
Kita sahanlığı geniş
Gel git dalga etkisi az olmalıdır.
E kayaç yapısı önemli değildir.
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE