Soru:

TYT/Sosyal Bilimler 7. 1. Kiyi kuşağında ve akarsu vadilerinde taraçaların bulunma- 9. . SI ue 11.Kıvrımlı dağ sıralarının geniş

TYT/Sosyal Bilimler
7.
1. Kiyi kuşağında ve akarsu vadilerinde taraçaların bulunma-
9.
.
SI
ue
11.Kıvrımlı dağ sıralarının geniş yer kaplaması
III. Yükseltisi fazla olan platoların geniş yer kaplaması
IV. Akarsu ağızlarında geniş deltaların oluşması
Bir bölgeye ait yukarıdaki özelliklerden hangileri, o bölge-
nin epirojenik hareketlere bağlı olarak yükselmesiyle ilgili-
dir?
(A) I ve II
Bywe III
oxyren
III
D) X V I
E) II ve IV
Diuro

TYT/Sosyal Bilimler 7. 1. Kiyi kuşağında ve akarsu vadilerinde taraçaların bulunma- 9. . SI ue 11.Kıvrımlı dağ sıralarının geniş yer kaplaması III. Yükseltisi fazla olan platoların geniş yer kaplaması IV. Akarsu ağızlarında geniş deltaların oluşması Bir bölgeye ait yukarıdaki özelliklerden hangileri, o bölge- nin epirojenik hareketlere bağlı olarak yükselmesiyle ilgili- dir? (A) I ve II Bywe III oxyren III D) X V I E) II ve IV Diuro