Soru:

be OV 8. Dağlardan inen akarsuların buralardan ge- çerken aşındırdıkları malzemeleri dağın ya- maç eğiminin azaldığı kısımlarınd

be
OV
8.
Dağlardan inen akarsuların buralardan ge-
çerken aşındırdıkları malzemeleri dağın ya-
maç eğiminin azaldığı kısımlarında biriktirme-
leriyle oluşan şekillere birikinti konisi adı veri-
lir. Anadolu'da pek çok yerleşme bu tür alanla-
ra kurulmuştur.
Buna göre, aşağıda verilen yerlerden han-
ngisi böyle bir alan üzerine kurulmuştur?
O
A) Dikili
B) Van
C) Ayvalık
D) Antalya
E) Köyceğiz
6. A
7. A
8. E
9. A

be OV 8. Dağlardan inen akarsuların buralardan ge- çerken aşındırdıkları malzemeleri dağın ya- maç eğiminin azaldığı kısımlarında biriktirme- leriyle oluşan şekillere birikinti konisi adı veri- lir. Anadolu'da pek çok yerleşme bu tür alanla- ra kurulmuştur. Buna göre, aşağıda verilen yerlerden han- ngisi böyle bir alan üzerine kurulmuştur? O A) Dikili B) Van C) Ayvalık D) Antalya E) Köyceğiz 6. A 7. A 8. E 9. A