Soru:

B 8. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumu yanlış verilmiştir? A) Birikinti konisi Eğimin azalmasına bağlı olarak hızı

B
8.
Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumu yanlış
verilmiştir?
A) Birikinti konisi Eğimin azalmasına bağlı olarak hızı
azalan akarsuların, taşımış olduğu yüklerini eğimin azal-
diği yerlerde biriktirmesi
B) Peri bacası → Karstik sahalarda yer altından çıkan su-
ların bünyesine aldığı eriyik malzemeleri yamaçlarda
çökelmesiyle oluşan basamak şeklindeki yer şekilleri
C) Tafoni → Yüzey sularının etkisiyle zayıflayan kaya yü-
zeylerinde rüzgârların da etkisiyle meydana gelen oyuk-
lar
D) Tombolo → Bir adanın dalgaların biriktirdiği malzeme-
lerle karaya bağlanması
E) Aysberg → Örtü ve vadi buzullarından koparak akınti-
larla deniz veya okyanuslarda ilerleyen buz kütleleri
9.
Türkiye'nin 1927 ile 2018 yılları arasında ekonomik yön-
den geliştiğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gös-
terilemez?

B 8. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumu yanlış verilmiştir? A) Birikinti konisi Eğimin azalmasına bağlı olarak hızı azalan akarsuların, taşımış olduğu yüklerini eğimin azal- diği yerlerde biriktirmesi B) Peri bacası → Karstik sahalarda yer altından çıkan su- ların bünyesine aldığı eriyik malzemeleri yamaçlarda çökelmesiyle oluşan basamak şeklindeki yer şekilleri C) Tafoni → Yüzey sularının etkisiyle zayıflayan kaya yü- zeylerinde rüzgârların da etkisiyle meydana gelen oyuk- lar D) Tombolo → Bir adanın dalgaların biriktirdiği malzeme- lerle karaya bağlanması E) Aysberg → Örtü ve vadi buzullarından koparak akınti- larla deniz veya okyanuslarda ilerleyen buz kütleleri 9. Türkiye'nin 1927 ile 2018 yılları arasında ekonomik yön- den geliştiğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gös- terilemez?