Soru:

Aşağıda bir bölgenin izohips haritası verilmiştir. o Deniz Numaralandırılarak gösterilen yerler ile ilgili olarak aşağıdakilerde

Aşağıda bir bölgenin izohips haritası verilmiştir.
o
Deniz
Numaralandırılarak gösterilen yerler ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1. de kita sahanlığı 2. den daha dardır.
B) 3. de birikinti konisi oluşabilir.
C) 4. de azonal toprakların oluşması zordur.
D) 5. baraj seti yapmaya elverişlidir.
E) 2. ye dökülen akarsuyun menderesler oluşturması
beklenemez.

Aşağıda bir bölgenin izohips haritası verilmiştir. o Deniz Numaralandırılarak gösterilen yerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. de kita sahanlığı 2. den daha dardır. B) 3. de birikinti konisi oluşabilir. C) 4. de azonal toprakların oluşması zordur. D) 5. baraj seti yapmaya elverişlidir. E) 2. ye dökülen akarsuyun menderesler oluşturması beklenemez.

Cevap

Sorunun cevabıe şıkkıdır şundan dolayı
Verilen maddeleri tek tek inceleyerek sorunun cevabını bulalım
A şıkkı : dikkat edecek olursan bir akarsuyun denize döküldüğü
yerde delta ovası oluşmamış ama ikinci akarsuyun denize
döküldüğü yerde bir çıkıntı var yani delta ovası var delta ovası
Kita sahanlığı dar olduğu yerde oluşmaz geniş olduğu yerde
oluşur Bu yüzden bu doğrudur
B şıkkı: birikinti konisi dağ eteklerinde akarsuyun taşıdığı
malzemeleri biriktirmesi ile oluşur şekle dikkate bakacak olursan
3 numaralı bölgede izohipslerin sıklaşıp bir dağ Yamacı
oluşturmuş Demek ki burada Akarsu taşıdığı malzemeye
biriktirebilir ve birikinti konisi olabilir
Cşıkkı :Azonal topraklar dış kuvvetlerin biriktirmesi sonucu
oluşan Topraklardır 4 numaralı bölgeye dikkat edecek olursan
dağın eğimli yamacını gösteriyor burada Toprak birikemeyeceği
için azonal toprak Burada olamaz
D şıkkı : barajlar İki dağ yamacının birbirine yaklaştığı
boğazlardan geçen akarsular üzerine kurulur şekle dikkat edecek
olursan 5 numaralı bölge Aynen de böyle bir bölgedir Bu yüzden
burada baraj yapılabilir
E şıkkı : menderesler eğimin az olduğu yerlerde meydana gelir
şekle dikkatli bakacak olursan 2 numarada delta ovası oluşmuş
ve orası Bir Düzlük O zaman burada Akarsu Menderes
oluşturabilir Bu yüzden oluşturamaz dediği için yanlış bir bilgidir
ve sorunun cevabı E şıkkıdır
Anlamadığın bir yer olursa güvercin üzerinden çekinmeden
sorabilirsin hemen geri dönüş yaparım. Başarılar dilerim...

Çözüm görme haklarının hepsini kullandın.

Çözümü görmek için uygulamayı indir.

Sorunun cevabıe şıkkıdır şundan dolayı Verilen maddeleri tek tek inceleyerek sorunun cevabını bulalım A şıkkı : dikkat edecek olursan bir akarsuyun denize döküldüğü yerde delta ovası oluşmamış ama ikinci akarsuyun denize döküldüğü yerde bir çıkıntı var yani delta ovası var delta ovası Kita sahanlığı dar olduğu yerde oluşmaz geniş olduğu yerde oluşur Bu yüzden bu doğ... Devamı için uygulamayı indir!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Premium İçerik

Premium İçerik

Konularını pekiştir.

İNCELE