Soru:

9 8. Akarsular ve buzullar yatak eğiminin fazla olduğu arazilerde aşındırma, yatak eğiminin azaldığı yer- lerde biriktirme faali

9
8.
Akarsular ve buzullar yatak eğiminin fazla olduğu
arazilerde aşındırma, yatak eğiminin azaldığı yer-
lerde biriktirme faaliyetlerini yaparlar.
Buna göre, aşağıdaki yer şekillerinden hangisi ara.
zi eğiminin az olduğu yerlerde oluşan yer şekille-
rinden biri değildir?
A) Delta
Bt Sander
c) Tekne vadi
D) Irmak adas
E) Birikinti konisi.
Delta
Irmak adası
Birikinti kowi
A korsubrin
yatak gimas
azaldigi yerlerde
boxiclisme yaparles
Sonder Butullora yatale sirom
analdigi yerlerde biriktirme yapale.

9 8. Akarsular ve buzullar yatak eğiminin fazla olduğu arazilerde aşındırma, yatak eğiminin azaldığı yer- lerde biriktirme faaliyetlerini yaparlar. Buna göre, aşağıdaki yer şekillerinden hangisi ara. zi eğiminin az olduğu yerlerde oluşan yer şekille- rinden biri değildir? A) Delta Bt Sander c) Tekne vadi D) Irmak adas E) Birikinti konisi. Delta Irmak adası Birikinti kowi A korsubrin yatak gimas azaldigi yerlerde boxiclisme yaparles Sonder Butullora yatale sirom analdigi yerlerde biriktirme yapale.

Dış Kuvvetler ve Olaylar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster