Soru:

5. Je (1) Gün içerisindeki yüksek ve düşük sıcaklıklar, kayaç yüzeyinde genleşme ve daralmalara neden olur. (2) Bu genleşme ve d

5.
Je
(1) Gün içerisindeki yüksek ve düşük sıcaklıklar, kayaç
yüzeyinde genleşme ve daralmalara neden olur. (2) Bu
genleşme ve daralmalar kayaç yüzeyini çatlatır. (3)
Suların kaya çatlaklarına girerek donması ve genleş-
mesi de kayaçların parçalanmasına yol açar. (4) Tuzlar
da bünyelerine su aldıklarında genişleyerek benzer
etkide bulunur. (5) Çözünebilen kayaçların bulunduğu
yerlerde sular kayaçların çözünmesinde önemli bir
etkiye sahiptir.
ler-
da
A
Paragraftaki cümlelerin hangisi kayaçların fiziksel
ufalanmasıyla ilişkili değildir?
V
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
65

5. Je (1) Gün içerisindeki yüksek ve düşük sıcaklıklar, kayaç yüzeyinde genleşme ve daralmalara neden olur. (2) Bu genleşme ve daralmalar kayaç yüzeyini çatlatır. (3) Suların kaya çatlaklarına girerek donması ve genleş- mesi de kayaçların parçalanmasına yol açar. (4) Tuzlar da bünyelerine su aldıklarında genişleyerek benzer etkide bulunur. (5) Çözünebilen kayaçların bulunduğu yerlerde sular kayaçların çözünmesinde önemli bir etkiye sahiptir. ler- da A Paragraftaki cümlelerin hangisi kayaçların fiziksel ufalanmasıyla ilişkili değildir? V A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 65

Dış Kuvvetler ve Olaylar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster