Soru:

5. IV Yukarıdaki Dünya haritasında bazı kıyı tipleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen kıyı eşleş. tir

5.
IV
Yukarıdaki Dünya haritasında bazı kıyı tipleri gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen kıyı eşleş.
tirmesi yanlıştır?
A) - Boyuna
D) IY - Fiyort
B) II - Haliçli- C) III - Ria
E) V - Limanli
lapra

5. IV Yukarıdaki Dünya haritasında bazı kıyı tipleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen kıyı eşleş. tirmesi yanlıştır? A) - Boyuna D) IY - Fiyort B) II - Haliçli- C) III - Ria E) V - Limanli lapra