Soru:

?? 11. I. Bitki örtüsü C 11. Yer altı suları IM. İnsan faktörü Yukarıdakilerden hangileri bir akarsu- yun debisinde etkili olan

??
11. I. Bitki örtüsü
C
11. Yer altı suları
IM. İnsan faktörü
Yukarıdakilerden hangileri bir akarsu-
yun debisinde etkili olan faktörlerden-
dir?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve 11 E) I, II ve III
an

?? 11. I. Bitki örtüsü C 11. Yer altı suları IM. İnsan faktörü Yukarıdakilerden hangileri bir akarsu- yun debisinde etkili olan faktörlerden- dir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve 11 E) I, II ve III an

Dış Kuvvetler ve Olaylar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster