Soru:

10. Akarsu önlerinin uygun yerlerde yapay setlerle ka- patılması ile baraj gölleri oluşturulur. Setin arka- sında bulunan çanak

10. Akarsu önlerinin uygun yerlerde yapay setlerle ka-
patılması ile baraj gölleri oluşturulur. Setin arka-
sında bulunan çanak su ile dolar.
TV
!!!
11
Baraj
seti
Yukarıdaki izohips haritasında bir baraj setinin yeri
ve beş nokta işaretlenmiştir.
Bölgedeki yükseklik dağılışı düşünüldüğünde
çanak su ile doldurulursa numaralanmış nok-
talardan hangisinin sular altında kalacağı söy-
lenemez?
AI
B) 11
C) 11
D) IV
E) V

10. Akarsu önlerinin uygun yerlerde yapay setlerle ka- patılması ile baraj gölleri oluşturulur. Setin arka- sında bulunan çanak su ile dolar. TV !!! 11 Baraj seti Yukarıdaki izohips haritasında bir baraj setinin yeri ve beş nokta işaretlenmiştir. Bölgedeki yükseklik dağılışı düşünüldüğünde çanak su ile doldurulursa numaralanmış nok- talardan hangisinin sular altında kalacağı söy- lenemez? AI B) 11 C) 11 D) IV E) V

Dış Kuvvetler ve Olaylar ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster