Soru:

Tanm'54.47 Madenci X2.34 Jarm Madonda %18,10 $2,5 Sanayi Sanayi 379,40 1990 2010 Yukarıdaki grafiklerde Türkiye'nin 1990- 2010 y

Tanm'54.47
Madenci
X2.34
Jarm
Madonda
%18,10
$2,5
Sanayi
Sanayi
379,40
1990
2010
Yukarıdaki grafiklerde Türkiye'nin 1990-
2010 yıllarındaki ihracatının sektörlere
göre dağıhımı verilmiştir.
13) Bu grafiklere bakıldığında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Verilen yıllar içerisinde Türkiye'nin
tarımsal üretimi azalmıştır.
B) Verilen yıllar içerisinde maden
ürünlerinin ihracat içerisindeki payı
azalmıştır
C) Verilen yıllar içerisinde sanayi
ürünlerinin ihracat içerisindeki payı hep
en fazladır.
D) Verilen yıllar içerisinde tarım
ürünlerinin ihracat içerisindeki
payı azalmıştır.
E) Verilen yıllar içerisinde ihracat
içerisinde payı en fazla azalan sektör
tarım olmuştur.

Tanm'54.47 Madenci X2.34 Jarm Madonda %18,10 $2,5 Sanayi Sanayi 379,40 1990 2010 Yukarıdaki grafiklerde Türkiye'nin 1990- 2010 yıllarındaki ihracatının sektörlere göre dağıhımı verilmiştir. 13) Bu grafiklere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Verilen yıllar içerisinde Türkiye'nin tarımsal üretimi azalmıştır. B) Verilen yıllar içerisinde maden ürünlerinin ihracat içerisindeki payı azalmıştır C) Verilen yıllar içerisinde sanayi ürünlerinin ihracat içerisindeki payı hep en fazladır. D) Verilen yıllar içerisinde tarım ürünlerinin ihracat içerisindeki payı azalmıştır. E) Verilen yıllar içerisinde ihracat içerisinde payı en fazla azalan sektör tarım olmuştur.

Coğrafya Biliminin Geçmişten Günümüze Gelişimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster