Soru:

9. Aşağıda coğrafya biliminin gelişimi ile ilgili bilgiler verilmiştir. ORTA ÇAĞ DA COĞRAFYA Bu dönemde Hristiyan din adamlarını

9. Aşağıda coğrafya biliminin gelişimi ile ilgili bilgiler
verilmiştir.
ORTA ÇAĞ DA COĞRAFYA
Bu dönemde Hristiyan din adamlarının özgür düşün-
ceyi kısıtlayıcı ve baskıcı tutumları, Haçlı Seferlerinin
bilim kurumlarına ve kütüphanelere verdiği zararlar bi-
limde gelişmelere engel olmuştur. Bu dönemde coğ-
rafya biliminin gelişmesinde Müslüman coğrafyacıla-
rin katkıları büyük olmuştur.
YENİ ÇAĞ'DA COĞRAFYA
??
Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a geçiş dönemindeki Rönesans
hareketleri Avrupa'da bilimin tekrar gelişmeye başla-
masında etkili olmuştur. Bu dönemde Avrupalılar da-
ha önce Müslümanlar tarafından korunan ve daha da
geliştirilen ilk Çağ filozoflarına ait coğrafi mirastan da
faydalanarak çok sayıda eseri Latinceye çevirmişlerdir.
Ja
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan
hangisi söylenebilir?
a
A) Dini ve siyasi olaylar bilimler üzerinde etkili olmuştur.
B) Her dönemde bilimler aynı hızla gelişmeye devam
etmiştir.
al
C) Ekonomik gelişme ile bilimsel gelişme paralellik
göstermektedir.
D) Her dönemde coğrafya bilimi diğer bilimlere göre
daha hızlı gelişmiştir.
E) Avrupa'da coğrafya biliminin gelişmesinde dış
göçler etkili olmuştur.

9. Aşağıda coğrafya biliminin gelişimi ile ilgili bilgiler verilmiştir. ORTA ÇAĞ DA COĞRAFYA Bu dönemde Hristiyan din adamlarının özgür düşün- ceyi kısıtlayıcı ve baskıcı tutumları, Haçlı Seferlerinin bilim kurumlarına ve kütüphanelere verdiği zararlar bi- limde gelişmelere engel olmuştur. Bu dönemde coğ- rafya biliminin gelişmesinde Müslüman coğrafyacıla- rin katkıları büyük olmuştur. YENİ ÇAĞ'DA COĞRAFYA ?? Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a geçiş dönemindeki Rönesans hareketleri Avrupa'da bilimin tekrar gelişmeye başla- masında etkili olmuştur. Bu dönemde Avrupalılar da- ha önce Müslümanlar tarafından korunan ve daha da geliştirilen ilk Çağ filozoflarına ait coğrafi mirastan da faydalanarak çok sayıda eseri Latinceye çevirmişlerdir. Ja Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? a A) Dini ve siyasi olaylar bilimler üzerinde etkili olmuştur. B) Her dönemde bilimler aynı hızla gelişmeye devam etmiştir. al C) Ekonomik gelişme ile bilimsel gelişme paralellik göstermektedir. D) Her dönemde coğrafya bilimi diğer bilimlere göre daha hızlı gelişmiştir. E) Avrupa'da coğrafya biliminin gelişmesinde dış göçler etkili olmuştur.

Cevap

orto Cordar Aurupo
a
bilim adamlar urerinde
klisenin (din adambaris
basketor yüzünden bilion
pelismer iken
Jericol da ise Rone
sors degrinde biline
eran verilmesi Ayyada
bilinde onenti
elde etmistir.
& Sonuç oleh
Dinice siyasi olaylor
bilimle ierinde etait
eteili
oldusuna çeleorabilisiz.
ceur: o olacak
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE