Soru:

6. En önemli eseri olan Nüzhetül - Müştakfi ihtirâkil Atak bir coğrafya kitabı ve haritalar kataloğudur. Dünya'yı küre şek- lind

6.
En önemli eseri olan Nüzhetül - Müştakfi ihtirâkil Atak bir
coğrafya kitabı ve haritalar kataloğudur. Dünya'yı küre şek-
linde tasavvur etmiş ve 70 parçadan oluşan dünya harita-
sini çizmiştir. Kolomb üç asır sonra seyahatlerini yaparken
orjinal bir kitabını yanında bulundurmuştur.
Bu parçada bazı bilgileri verilen bilim insanı aşağıda-
kilerden hangisidir?
B) idrisi
C) Kaşgarlı Mahmud
A) Eyliva Çelebi
E) Ali Kuşçu
D) İbni Haldun

6. En önemli eseri olan Nüzhetül - Müştakfi ihtirâkil Atak bir coğrafya kitabı ve haritalar kataloğudur. Dünya'yı küre şek- linde tasavvur etmiş ve 70 parçadan oluşan dünya harita- sini çizmiştir. Kolomb üç asır sonra seyahatlerini yaparken orjinal bir kitabını yanında bulundurmuştur. Bu parçada bazı bilgileri verilen bilim insanı aşağıda- kilerden hangisidir? B) idrisi C) Kaşgarlı Mahmud A) Eyliva Çelebi E) Ali Kuşçu D) İbni Haldun

Coğrafya Biliminin Geçmişten Günümüze Gelişimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster