Soru:

5. “Geographica Syntaxis” (Ceograpika Sentaksis) adlı eserinde küremsi dünya yüzeyinin haritalama yöntemlerini anlatmış, başta d

5.
“Geographica Syntaxis” (Ceograpika Sentaksis) adlı eserinde
küremsi dünya yüzeyinin haritalama yöntemlerini anlatmış,
başta dünya haritası olmak üzere çeşitli haritalar çizmiştir.
Eserinde 8.000 kadar yerin adını listelemiş, bunlardan 400
kadarının koordinatlarını gerçeğe yakın bir şekilde göstermiş-
tir.
Buna göre, yukarıda verilen bilim çalışmalarının sahibi
aşağıdaki düşünürlerden hangisidir?
B) El Harezmi
A) Amasyalı Strabon
B) İbn-i Havkal
D) Muhammet İdrisi
Ptoleme (Batlamyus)

5. “Geographica Syntaxis” (Ceograpika Sentaksis) adlı eserinde küremsi dünya yüzeyinin haritalama yöntemlerini anlatmış, başta dünya haritası olmak üzere çeşitli haritalar çizmiştir. Eserinde 8.000 kadar yerin adını listelemiş, bunlardan 400 kadarının koordinatlarını gerçeğe yakın bir şekilde göstermiş- tir. Buna göre, yukarıda verilen bilim çalışmalarının sahibi aşağıdaki düşünürlerden hangisidir? B) El Harezmi A) Amasyalı Strabon B) İbn-i Havkal D) Muhammet İdrisi Ptoleme (Batlamyus)

Coğrafya Biliminin Geçmişten Günümüze Gelişimi ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster