Soru:

15 Doğal kaynakların insan için önemi, zaman ve mekâna göre değişmektedir. Bu değişiklikte zaman içinde değişen ihtiyaçlar, doğa

15
Doğal kaynakların insan için önemi, zaman ve
mekâna göre değişmektedir. Bu değişiklikte zaman
içinde değişen ihtiyaçlar, doğal kaynakların kalitesi
ve tüketim hızı etkilidir.
Buna göre asağıda verilen doğal kaynaklardan
hangisi insanlığın ilk dönemlerinden günümüze
kadar önemini
korumuştur?
>
A) Petrol B) Akarsular
C) Doğal gaz
D) Uranyum E) Kömür

15 Doğal kaynakların insan için önemi, zaman ve mekâna göre değişmektedir. Bu değişiklikte zaman içinde değişen ihtiyaçlar, doğal kaynakların kalitesi ve tüketim hızı etkilidir. Buna göre asağıda verilen doğal kaynaklardan hangisi insanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar önemini korumuştur? > A) Petrol B) Akarsular C) Doğal gaz D) Uranyum E) Kömür