Coğrafya Biliminin Geçmişten Günümüze Gelişimi Soruları

TEST3
8.
11.
Coğrafyanın karşılıklı ilgi ilkesine göre fay hatları
ile aşağıda belirtilen coğrafi niteliklerden hangisi
arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz?
COĞRAFİ KONU
COĞRAFİ KONU
Dünyada günümüzün coğrafi bilgi seviyesine ula.
şılması, sürecinde 1

Coğrafya

Coğrafya Biliminin Geçmişten Günümüze Gelişimi

TEST3 8. 11. Coğrafyanın karşılıklı ilgi ilkesine göre fay hatları ile aşağıda belirtilen coğrafi niteliklerden hangisi arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz? COĞRAFİ KONU COĞRAFİ KONU Dünyada günümüzün coğrafi bilgi seviyesine ula. şılması, sürecinde 19. yüzyıl çalışmaları dönüm noktası oluşturmuştur. Bu dönemin coğrafya bil- ginleri olan Alexander Von Humboldt, Carl Ritter ve Ferdinand von Richthofen'in katkılarıyla coğraf- ya bilimsel bir kimlik kazanmıştır. 1. A) Aktif deprem bölgeleri B) Sıcak su kaynakları C) Volkanik alanlar D) Doğal afet bölgeleri E) Ticaret merkezleri Yukarıdaki bilgilerden faydalanılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Dünya üzerindeki bir yerin k meridyen çizgilerinden faydal göstermek amacıyla tasarlan ma sistemidir. Dünya tarihin tasarlayıp kullanan bilim insa filozofu Hipparkos (Hiparkus A) Coğrafya bilimi 19. yüzyıl sonunda gelişimini ta mamlamıştır.) B) Alexander Von Humboldt ve Carl Ritter, en eski coğrafyacılardır. C) Coğrafya 19. yüzyıldan sonra beşerî konuları işle- meye başlamıştır. Yukarıdaki açıklamada coğr konusu açıklanmıştır? A) Haritalar 2. X. Dünya ve yaşadığımız yer hakkında merak edilen konular coğrafya bilimi ile öğrenilir. II. Yerküre üzerindeki fiziki ve beşerî sistemleri ve bunların görüldüğü mekâna ait bilgilerin öğrenilme- sini sağlar. III. Yerel ve küresel ölçekte oluşan kriz durumlarının aşılmasında önemli katkılar sağlar. IV. İnsanın yaşadığı mekânı tanıması ona zorluklara karşı mücadele gücü kazandırır. C) Su kaynakları E) Stratejik konu D) Coğrafi çalışmalar 19. yüzyıl ve sonrasında önem kazanmıştır. E) Eski dönemlerde gelişmeye başlayan coğrafya 2. çalışmaları, günümüze yakın bir dönemde bilimsel özellik kazanmıştır. Dünyanın eksen hareketi son gisel hız değerinin en yüksek ren hayali çizgidir. Coğrafya bilai

1

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

done

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir

Sorularının fotoğrafını çek gönder, detaylı çözüm anında cebine gelsin

Sana Özel Çözüm Almak İçin İndir
Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE