Soru:

Dünya'nın Şeklinin Sonuçları Test - 1 ek- 4. Dünya'nın küresel şekli nedeniyle meridyenler ara- sindaki uzaklık kutuplara doğru

Dünya'nın Şeklinin Sonuçları
Test - 1
ek-
4. Dünya'nın küresel şekli nedeniyle meridyenler ara-
sindaki uzaklık kutuplara doğru azalır.
Aşağıda doğu-batı genişliği eşit olan dört bölge ve-
rilmiştir.
de-
0°
30°
160°
151°
1
lar
11
666 km
666 km
nin
10°
17°
140°
152°
IV
III
666 km
ol-
666 km
Bu bölgeler, Ekvator'a uzak olandan yakın ola-
na doğru nasıl sıralanır?
A) I - II - III - IV
B) II - IV - I - III
C) III - I - IV - 11
D) III - 11 - IV - 1
E) IV - I - III - 11
7
0-
in

Dünya'nın Şeklinin Sonuçları Test - 1 ek- 4. Dünya'nın küresel şekli nedeniyle meridyenler ara- sindaki uzaklık kutuplara doğru azalır. Aşağıda doğu-batı genişliği eşit olan dört bölge ve- rilmiştir. de- 0° 30° 160° 151° 1 lar 11 666 km 666 km nin 10° 17° 140° 152° IV III 666 km ol- 666 km Bu bölgeler, Ekvator'a uzak olandan yakın ola- na doğru nasıl sıralanır? A) I - II - III - IV B) II - IV - I - III C) III - I - IV - 11 D) III - 11 - IV - 1 E) IV - I - III - 11 7 0- in

Coğrafi Konum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster