Soru:

Aşağıda iz düşüm alanları aynı olan ve birbirinden farklı ko- numlarda yer alan iki bölge gösterilmiştir. 30°B 20 B 20ºD 30°D k

Aşağıda iz düşüm alanları aynı olan ve birbirinden farklı ko-
numlarda yer alan iki bölge gösterilmiştir.
30°B
20 B 20ºD
30°D
k
x
Y
li
1. Aynı yarım kürede yer alırlar.
II. Zaman farkları eşittir.
III. Benzer bitki topluluklarına rastlanabilir.
IV. Yer şekilleri aynı doğrultudadır.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangi-
lerinin bu iki bölgede kesinlikle aynı olduğu söylenir?
B) II-III
C) II-IV
A) 1 - 1
E) I-IV
D) III-IV

Aşağıda iz düşüm alanları aynı olan ve birbirinden farklı ko- numlarda yer alan iki bölge gösterilmiştir. 30°B 20 B 20ºD 30°D k x Y li 1. Aynı yarım kürede yer alırlar. II. Zaman farkları eşittir. III. Benzer bitki topluluklarına rastlanabilir. IV. Yer şekilleri aynı doğrultudadır. Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangi- lerinin bu iki bölgede kesinlikle aynı olduğu söylenir? B) II-III C) II-IV A) 1 - 1 E) I-IV D) III-IV

Coğrafi Konum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster