Soru:

A) to B) 4d D) 20 E) 10 Mutlak konum, herhangi bir yerin anlem ve boylamıyla belirle- nen konumudur. 260 45" 42" K TÜRKİYE 36'K

A) to
B) 4d
D) 20
E) 10
Mutlak konum, herhangi bir yerin anlem ve boylamıyla belirle-
nen konumudur.
260
45"
42" K
TÜRKİYE
36'K
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin mutlak konumunun so-
nuçlarından biri değildir?
A) Bitki örtüsü ve tarımsal etkinliklerin çeşitlilik göstermesi
B) Akdeniz kıyılannda deniz turizminin gelişmesi
En kuzeyi ile en güneyi arasında 666 km kuş uçumu uzak-
liğin bulunması
D) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
E) Maki üst sınınnin Antalya'dan Bursa'ya doğru gidildikçe al-
çalmasi
9. Sinif
75

A) to B) 4d D) 20 E) 10 Mutlak konum, herhangi bir yerin anlem ve boylamıyla belirle- nen konumudur. 260 45" 42" K TÜRKİYE 36'K Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin mutlak konumunun so- nuçlarından biri değildir? A) Bitki örtüsü ve tarımsal etkinliklerin çeşitlilik göstermesi B) Akdeniz kıyılannda deniz turizminin gelişmesi En kuzeyi ile en güneyi arasında 666 km kuş uçumu uzak- liğin bulunması D) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi E) Maki üst sınınnin Antalya'dan Bursa'ya doğru gidildikçe al- çalmasi 9. Sinif 75