Soru:

a 5. WI Aşağıdaki Dünya haritasında Q, P, R ve S merkezle- riyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri ve- rilmiştir. 1 1 7 1

a
5.
WI
Aşağıdaki Dünya haritasında Q, P, R ve S merkezle-
riyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri ve-
rilmiştir.
1
1
7
1
1
1
1
1
}
I. Güneş'in en erken doğduğu merkez P'dir.
3
1
II. Qve S merkezleri arasındaki yerel saat farkı P ve
Rarasındaki yerel saat farkından azdır.
1
III. Yerel saati en geri olan merkez R'dir.
Buna göre bu merkezlerle ilgili olarak verilen bil-
gilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
C) I ve II
B) Yalnız 11
D) II ve III
E) I, II ve III

a 5. WI Aşağıdaki Dünya haritasında Q, P, R ve S merkezle- riyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri ve- rilmiştir. 1 1 7 1 1 1 1 1 } I. Güneş'in en erken doğduğu merkez P'dir. 3 1 II. Qve S merkezleri arasındaki yerel saat farkı P ve Rarasındaki yerel saat farkından azdır. 1 III. Yerel saati en geri olan merkez R'dir. Buna göre bu merkezlerle ilgili olarak verilen bil- gilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız! C) I ve II B) Yalnız 11 D) II ve III E) I, II ve III