Soru:

7. • Bitkiler ekvatordan kutuplara doğru geniş, kari- şık ve iğne yapraklılar şeklinde kuşaklara ayrı- lir. • Ağaç yetişme üst s

7. • Bitkiler ekvatordan kutuplara doğru geniş, kari-
şık ve iğne yapraklılar şeklinde kuşaklara ayrı-
lir.
• Ağaç yetişme üst sınırı kutuplara doğru deniz
seviyesine yaklaşır.
Yeryüzünde yukarıdaki olayların görülmesi aşa-
ğıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Baki
B) Enlem
C) Nemlilik
D) Sürekli rüzgarlar
E) Dağların uzanışı

7. • Bitkiler ekvatordan kutuplara doğru geniş, kari- şık ve iğne yapraklılar şeklinde kuşaklara ayrı- lir. • Ağaç yetişme üst sınırı kutuplara doğru deniz seviyesine yaklaşır. Yeryüzünde yukarıdaki olayların görülmesi aşa- ğıdakilerden hangisinin bir sonucudur? A) Baki B) Enlem C) Nemlilik D) Sürekli rüzgarlar E) Dağların uzanışı

Coğrafi Konum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster