Soru:

7. 14° 21° 28° 35° 9. X 49° 56° 63° -70° -77° Z Yukarıdaki koordinat sisteminde X, Y, Z uçakları 21 Aralık tarihinde oklarla belirtilen doğrultularda uçuşlarını ger- çekleştirmişlerdir. YU la Bu de Bu

7.
14°
21°
28°
35°
9.
X
49°
56°
63°
-70°
-77°
Z
Yukarıdaki koordinat sisteminde X, Y, Z uçakları 21 Aralık
tarihinde oklarla belirtilen doğrultularda uçuşlarını ger-
çekleştirmişlerdir.
YU
la
Bu
de
Buna göre uçaklar ve ulaştıkları merkezlerle ilgili olarak;
1. Uçakların aldıkları yolların uzunlukları Y > X > Z
şeklinde sıralanır.
II. X, uçuşa başladığı yere göre yerel saatin 21 dakika
geri olduğu, Z ise 21 dakika ileri olduğu bir mer-
keze hareket etmiştir.
III. Yve X uçakları gündüz süresinin daha uzun olduğu
merkezlere ulaşmışlardır.
IV. X uçağının ulaştığı yerdeki gece-gündüz süre farkı
Z uçağının ulaştığı yerdeki gece-gündüz süre far-
kindan daha azdır.
A)
B)
C)
D)
E)
şeklinde yapılan açıklamalardan hangisi ya da hangi-
lerinin doğru olduğu söylenemez?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve IV
D) III ve IV

7. 14° 21° 28° 35° 9. X 49° 56° 63° -70° -77° Z Yukarıdaki koordinat sisteminde X, Y, Z uçakları 21 Aralık tarihinde oklarla belirtilen doğrultularda uçuşlarını ger- çekleştirmişlerdir. YU la Bu de Buna göre uçaklar ve ulaştıkları merkezlerle ilgili olarak; 1. Uçakların aldıkları yolların uzunlukları Y > X > Z şeklinde sıralanır. II. X, uçuşa başladığı yere göre yerel saatin 21 dakika geri olduğu, Z ise 21 dakika ileri olduğu bir mer- keze hareket etmiştir. III. Yve X uçakları gündüz süresinin daha uzun olduğu merkezlere ulaşmışlardır. IV. X uçağının ulaştığı yerdeki gece-gündüz süre farkı Z uçağının ulaştığı yerdeki gece-gündüz süre far- kindan daha azdır. A) B) C) D) E) şeklinde yapılan açıklamalardan hangisi ya da hangi- lerinin doğru olduğu söylenemez? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E) I, II ve IV D) III ve IV

Coğrafi Konum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster