Soru:

3°Doğu 2. Aşağıdaki koordinat düzlemi üzerinde (1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9) merkezlerinin konumları gösterilmiştir. Arguvan Walker 3 I

3°Doğu
2.
Aşağıdaki koordinat düzlemi üzerinde (1,2,3,4,5,6,
7, 8, 9) merkezlerinin konumları gösterilmiştir.
Arguvan Walker
3
IV
20°Kuzey
Raunt
4
5
6
10°Kuzey
8
9
Ekvator
nde yer alan üs
25°D
30°D
40°D
ilmiştir.
eğle vaktinin
si verildiğine
Buna göre, şekil incelenerek elde edilen aşağıdaki
yargılardan hangisi Dünya'nın küresel olduğunu
kanıtlar?
5.
azgirt merke
alazgirt'te
eş doğum
A) 1 ile 2 merkezleri arasındaki uzaklık 2 ile 3 mer-
kezleri arasındaki uzaklıktan daha azdır.
B) 3 ile 6 merkezleri arasındaki uzaklık 6 ile 9 mer-
kezleri arasındaki uzaklığa eşittir.
C) 8 ile 9 merkezleri arasındaki uzaklık 7 ile 8 mer-
kezleri arasındaki uzaklığa eşittir.
D) 5 ile 6 merkezleri arasındaki uzaklık 2 ile 3 mer-
kezleri arasındaki uzaklıktan daha fazladır.
E) 3 ile 6 merkezleri arasındaki uzaklık 4 ile 5 mer-
kezleri arasındaki uzaklıktan daha fazladır.
05.54
06.48
07.38
05.54
28

3°Doğu 2. Aşağıdaki koordinat düzlemi üzerinde (1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9) merkezlerinin konumları gösterilmiştir. Arguvan Walker 3 IV 20°Kuzey Raunt 4 5 6 10°Kuzey 8 9 Ekvator nde yer alan üs 25°D 30°D 40°D ilmiştir. eğle vaktinin si verildiğine Buna göre, şekil incelenerek elde edilen aşağıdaki yargılardan hangisi Dünya'nın küresel olduğunu kanıtlar? 5. azgirt merke alazgirt'te eş doğum A) 1 ile 2 merkezleri arasındaki uzaklık 2 ile 3 mer- kezleri arasındaki uzaklıktan daha azdır. B) 3 ile 6 merkezleri arasındaki uzaklık 6 ile 9 mer- kezleri arasındaki uzaklığa eşittir. C) 8 ile 9 merkezleri arasındaki uzaklık 7 ile 8 mer- kezleri arasındaki uzaklığa eşittir. D) 5 ile 6 merkezleri arasındaki uzaklık 2 ile 3 mer- kezleri arasındaki uzaklıktan daha fazladır. E) 3 ile 6 merkezleri arasındaki uzaklık 4 ile 5 mer- kezleri arasındaki uzaklıktan daha fazladır. 05.54 06.48 07.38 05.54 28

Cevap

Bu soru üzerinde bize meridyenlerin kutuplarda birleşmesi ile alakalı bir soru
sormuş Yani bu durum şudur dünyamızın şekli yuvarlak olduğu için meridyenler
arası mesafe Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe daralır ekvatora yakın olan
meridyenler arasındaki mesafe her zaman kutuplara yakın olan meridyenler arası
mesafe den daha geniştir Çünkü Dünyamız yuvarlak olduğu için kutuplara doğru
çap daralır O zaman biz bu soru üzerinde kesinlikle verilen seçenekler arasından
şunu bulacağız ekvatora yakın iki merkezin mesafesi kutuplara yakın iki merkezin
mesafesinden daha fazla olmalı şimdi verilen seçenekleri tek tek inceleyelim:
A şıkkı : 1,2, ve 3 numaralı merkezlerin hepsi de aynı enlem üzerinde Yani
ekvatora uzaklıkları aynı o zaman aralarındaki mesafe farklı olamaz hepsinin
arasındaki mesafe eşittir Bu yüzden bu değil
B şıkkı : aynı boylam üzerinde seyahat ettiğiniz zaman iki enlem arası mesafe sabit
111 kilometredir bu merkezlerin de hepsi aynı boylam üzerinde yer aldığına göre
demek ki aralarındaki mesafe sabittir farklı değildir Bu yüzden bu da değil
Cşıkkı : 8 ve 9 arasındaki uzaklığın 7 ve 8 arasındaki uzakla eşit olduğu doğrudur
ama bu durum dünyamızın yuvarlak olduğunu göstermez bu yüzden bu da değil
D şıkkı : 5 ve 6 numaralı merkezler 10 derece kuzey enlemi üzerinde, 2 ve 3
numaralı merkezler ise 20 derece kuzey enlemi üzerinde. Yani 5 ve 6 numaralı
merkezler 2 ve 3 numaralı merkezlere göre ekvatora daha yakın yukarıda bu
durumu anlatmıştım ekvatora yakın olan yerlerde meridyenler arası mesafe
dünyamızın şeklinden dolayı daha geniştir zaten burada 5 ve 6 numaralı merkeze
deki mesafenin 2 ve 3 numaralı merkezlerden daha fazla olduğunu söylemiş yani
yukarıda attığımı durumu belirtmiş Bu yüzden bu durum Dünyanın yuvarlak
olduğunu bize ispatlar yani sorunun cevabı bu seçenektir
E şıkkı: 5 ve 6 numaralı merkezleri arasındaki uzaklık 4 ve 6 numaralı merkezden
arasındaki uzaktan daha fazla değil Çünkü aradaki enlem ve boylam farkına
baktığımız zaman böyle olmadığını görüyoruz. Bu yüzden bu da yanlış
Anlamadığın bir yer olursa güvercin üzerinden çekinmeden sorabilirsin hemen
geri dönüş yaparım. Başarılar dilerim...
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE