Soru:

10:14 1 . SB Coğrafya - 1 Soru Bankası | RAUNT 10 Dünya'nın Eksen Hareketi | 17' 45"/18 019 TESTİ BİTİR Aşağıdakilerden hangisi

10:14 1
.
SB Coğrafya - 1 Soru Bankası | RAUNT
10 Dünya'nın Eksen Hareketi |
17' 45"/18
019
TESTİ BİTİR
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın eksen hareketi-
nin batıdan doğuya doğru gerçekleşmesi ile doğ-
rudan ilişkilidir?
A
Gün içinde sıcaklıkların değişmesi
B
Kutuplara gidildikçe sıcaklıkların azalması
Daha doğuda kalan bölgelerde gün içinde güneşin
daha erken doğması
D
Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
E
Batı rüzgârlarının sapmaya uğraması
5. SORU
+ ABCD
E

10:14 1 . SB Coğrafya - 1 Soru Bankası | RAUNT 10 Dünya'nın Eksen Hareketi | 17' 45"/18 019 TESTİ BİTİR Aşağıdakilerden hangisi dünyanın eksen hareketi- nin batıdan doğuya doğru gerçekleşmesi ile doğ- rudan ilişkilidir? A Gün içinde sıcaklıkların değişmesi B Kutuplara gidildikçe sıcaklıkların azalması Daha doğuda kalan bölgelerde gün içinde güneşin daha erken doğması D Dinamik basınç kuşaklarının oluşması E Batı rüzgârlarının sapmaya uğraması 5. SORU + ABCD E

Coğrafi Konum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster