Soru:

10° 0° 10° 20° 30° 80° 60° I3D 40° II 20° IV 0° 5. A B C D Yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde gösteri- len taralı alanın matematik konumunun belirlen- mesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

10° 0° 10° 20°
30°
80°
60°
I3D
40°
II
20°
IV
0°
5.
A B C D
Yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde gösteri-
len taralı alanın matematik konumunun belirlen-
mesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) II D alanından geçen bir boylam
B) III - B alanından geçen bir boylam
C)I - B alanından geçen bir enlem
D) III - A alanından geçen bir boylam
E) IV - C alanından geçen bir enlem
karekök

10° 0° 10° 20° 30° 80° 60° I3D 40° II 20° IV 0° 5. A B C D Yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde gösteri- len taralı alanın matematik konumunun belirlen- mesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? A) II D alanından geçen bir boylam B) III - B alanından geçen bir boylam C)I - B alanından geçen bir enlem D) III - A alanından geçen bir boylam E) IV - C alanından geçen bir enlem karekök

Coğrafi Konum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster