Soru:

- x, y, z ve t noktaları ile ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir: • x ve y noktaları "a" paraleli, z ve t noktaları “b” para- leli üzerindedir. x ve y noktaları arasındaki mesafe ile z ve t noktalar

- x, y, z ve t noktaları ile ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir:
• x ve y noktaları "a" paraleli, z ve t noktaları “b” para-
leli üzerindedir.
x ve y noktaları arasındaki mesafe ile z ve t noktaları
arasındaki mesafe birbirlerine eşittir.
• x ve y noktaları arasındaki yerel saat farkı z ve t nok-
taları arasındaki yerel saat farkından daha fazladır.
Buna göre, x, y, z vet noktalarıyla ilgili olarak aşağıda
verilen yargılardan hangisi kesin olarak yanlıştır?
A) "a" paralelinin derecesi "b" paralelinin derecesinden
büyüktür.
B) x ve y noktaları arasındaki meridyen farki z ve t nokta-
ları arasındaki meridyen farkından fazladır.
C) 21 Haziran günü, z ve t noktalarında yaşanan gece
süresi daha uzundur.
D) x ve y noktaları Ekvator'un kuzeyinde z ve t noktaları
Ekvator'un güneyinde yer almaktadır.
E) X ve y noktalarında yer çekimi kuvveti z ve t noktala-
rindakine göre daha azdır.
unları

- x, y, z ve t noktaları ile ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir: • x ve y noktaları "a" paraleli, z ve t noktaları “b” para- leli üzerindedir. x ve y noktaları arasındaki mesafe ile z ve t noktaları arasındaki mesafe birbirlerine eşittir. • x ve y noktaları arasındaki yerel saat farkı z ve t nok- taları arasındaki yerel saat farkından daha fazladır. Buna göre, x, y, z vet noktalarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi kesin olarak yanlıştır? A) "a" paralelinin derecesi "b" paralelinin derecesinden büyüktür. B) x ve y noktaları arasındaki meridyen farki z ve t nokta- ları arasındaki meridyen farkından fazladır. C) 21 Haziran günü, z ve t noktalarında yaşanan gece süresi daha uzundur. D) x ve y noktaları Ekvator'un kuzeyinde z ve t noktaları Ekvator'un güneyinde yer almaktadır. E) X ve y noktalarında yer çekimi kuvveti z ve t noktala- rindakine göre daha azdır. unları

Coğrafi Konum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster