Soru:

- BİLİMLER TEST U- r. a 16 Aşağıdaki haritada, bazı şehir merkezleri numara- landırılarak bulundukları paralellerle birlikte gös

- BİLİMLER TEST
U-
r.
a
16 Aşağıdaki haritada, bazı şehir merkezleri numara-
landırılarak bulundukları paralellerle birlikte gösteril-
miştir.
-50 l
-30
Bu şehirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) I ve IV şehirlerdeki çizgisel hız, II. ve V. şehirler-
VOOR
den daha fazladır.
B) II. şehirde yılın bazı dönemlerinde gölge yönü
kuzeye düşer.
C) Gece ile gündüz süresi farkı en fazla III. şehir-
dedir.
ch
1 Ekim'de öğle vakti gölge uzunluğu en az III.
şehirdedir.
E) V. şehirde yerel saat, her zaman diğerlerine göre
daha geridir
.
17. Aşağıdaki şekilde, Yengeç dönencesinin kuzeyinde-
ki bir dağlık alanın güneyinde ve kuzeyinde bulunan
iki yamaç numaralandırılarak kırmızı renkle göste-
rilmiştir.

- BİLİMLER TEST U- r. a 16 Aşağıdaki haritada, bazı şehir merkezleri numara- landırılarak bulundukları paralellerle birlikte gösteril- miştir. -50 l -30 Bu şehirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) I ve IV şehirlerdeki çizgisel hız, II. ve V. şehirler- VOOR den daha fazladır. B) II. şehirde yılın bazı dönemlerinde gölge yönü kuzeye düşer. C) Gece ile gündüz süresi farkı en fazla III. şehir- dedir. ch 1 Ekim'de öğle vakti gölge uzunluğu en az III. şehirdedir. E) V. şehirde yerel saat, her zaman diğerlerine göre daha geridir . 17. Aşağıdaki şekilde, Yengeç dönencesinin kuzeyinde- ki bir dağlık alanın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki yamaç numaralandırılarak kırmızı renkle göste- rilmiştir.