Soru:

n HOCA. Bazı 10. Ağaçlar, atmosferdeki karbonun bir bölümünü depolayar. karbon döngüsünde rol oynar. Ormanların kereste elde etm

n
HOCA.
Bazı
10. Ağaçlar, atmosferdeki karbonun bir bölümünü depolayar.
karbon döngüsünde rol oynar. Ormanların kereste elde etme
tarım ve yerleşim alanı açmak için tahrip edilmesi ve buna bax 1.
olarak karbon dengesinin bozulması küresel iklim değişimi üz
rinde etkili olur. Ayrıca ağaçların yakılması ile ağaçta depolanm
karbon açığa çıkıp atmosfere karışır ve küresel iklim değişim
hızlandırır.
arasır
o
Aşağ
deği
A)
B)
ger
OV
.II
2.
Buna göre, dünya haritası üzerinde numaralanmış me
kezlerin hangisinde ormansızlaştırma faaliyeti günümüzd
maksimum seviyededir?
A)
B) II
CM
D) IV
E) V

n HOCA. Bazı 10. Ağaçlar, atmosferdeki karbonun bir bölümünü depolayar. karbon döngüsünde rol oynar. Ormanların kereste elde etme tarım ve yerleşim alanı açmak için tahrip edilmesi ve buna bax 1. olarak karbon dengesinin bozulması küresel iklim değişimi üz rinde etkili olur. Ayrıca ağaçların yakılması ile ağaçta depolanm karbon açığa çıkıp atmosfere karışır ve küresel iklim değişim hızlandırır. arasır o Aşağ deği A) B) ger OV .II 2. Buna göre, dünya haritası üzerinde numaralanmış me kezlerin hangisinde ormansızlaştırma faaliyeti günümüzd maksimum seviyededir? A) B) II CM D) IV E) V

Çevre ve Toplum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster