Soru:

Dum2 Yulu ulaşine dunyanin Tarkli yerleri arasında Önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır. Bun

Dum2 Yulu ulaşine dunyanin Tarkli yerleri arasında
Önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası
etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu
ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır.
Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen
güzergahlardan hangisi, en fazla gelişen deniz yolu
guzergâhı durumundadır?
A) 1 B) 11 C) III DIVE) V
26. Herhangi bir alanın 1950'li ve 2000'li yıllara ait
topografya haritaları incelendiğinde doğal ortamda insan
etkisi ile meydana gelen değişmeler daha net görülebilir.
çerçevesinde
Bu değişime bağlı olarak topoğrafya haritalarında
aşağıdakilerden hangisi gözlenemez?
ALGöl sayısının farklılığı
BYubam ağının değişmesi
Taşkına uğrayan alanların değişmesi
PT Kentsel alanlardaki farklılaşma
E) Bitki örtüsündeki farklılaşma

Dum2 Yulu ulaşine dunyanin Tarkli yerleri arasında Önemli ticari ilişkiler kurulmaktadır. Bölgeler arası etkileşimin fazla olduğu yerler arasında deniz yolu ulaşımı da oldukça gelişmiş durumdadır. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen güzergahlardan hangisi, en fazla gelişen deniz yolu guzergâhı durumundadır? A) 1 B) 11 C) III DIVE) V 26. Herhangi bir alanın 1950'li ve 2000'li yıllara ait topografya haritaları incelendiğinde doğal ortamda insan etkisi ile meydana gelen değişmeler daha net görülebilir. çerçevesinde Bu değişime bağlı olarak topoğrafya haritalarında aşağıdakilerden hangisi gözlenemez? ALGöl sayısının farklılığı BYubam ağının değişmesi Taşkına uğrayan alanların değişmesi PT Kentsel alanlardaki farklılaşma E) Bitki örtüsündeki farklılaşma

Çevre ve Toplum ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster