Soru:

Deşerî özellikleri U) il ve in her mevsim yağış. duylatya Jeomorfoloji Jeomorfoloji Klimatoloji arimda sulamaya 8. 1. e kadar, y

Deşerî özellikleri
U) il ve in
her mevsim yağış.
duylatya
Jeomorfoloji
Jeomorfoloji
Klimatoloji
arimda sulamaya
8. 1.
e kadar, yağış
) Klimatoloji Hidrografya
12. 1. Yeryüzünün bütün
D) Hidrografya Klimatoloji
düzleme aktarılma
E) Jeomorfoloji Hidrografya
yararlanma esası
II. iklim elemanları
tiplerini inceler
Akarsuların üzerinde ulaşım yapılması
Yukarıda inceleme
II. Tibbi atıkların göllere boşaltılması
aşağıdakilerden
III. Enerji üretimi için termik santrallerinin kurulması
rilmiştir?
IV. Meralarda hayvanların otlatılması
A) Kartografya
Yukarıdaki insan etkinliklerinden hangileri doğal
B) Jeomorfoloji
çevreye zarar vermediği için doğaya daha uyum-
C) Jeomorfolo
ludur?
D) Kartografy
B) I ve IV c) llvall
E) Klimatola
D) II ve IV
E) III ve IV
i alt alanı ile
A) I e II
tografya
live
norfoloji
9.
Nil Nehri'nin getirdiği alüvyonlar tarım için gerekli
olan verimli toprağı sağlıyordu(I). Nil'in taşkınların-
dan dolayı her yıl evlerini yeniden inşa eden Antik

Deşerî özellikleri U) il ve in her mevsim yağış. duylatya Jeomorfoloji Jeomorfoloji Klimatoloji arimda sulamaya 8. 1. e kadar, yağış ) Klimatoloji Hidrografya 12. 1. Yeryüzünün bütün D) Hidrografya Klimatoloji düzleme aktarılma E) Jeomorfoloji Hidrografya yararlanma esası II. iklim elemanları tiplerini inceler Akarsuların üzerinde ulaşım yapılması Yukarıda inceleme II. Tibbi atıkların göllere boşaltılması aşağıdakilerden III. Enerji üretimi için termik santrallerinin kurulması rilmiştir? IV. Meralarda hayvanların otlatılması A) Kartografya Yukarıdaki insan etkinliklerinden hangileri doğal B) Jeomorfoloji çevreye zarar vermediği için doğaya daha uyum- C) Jeomorfolo ludur? D) Kartografy B) I ve IV c) llvall E) Klimatola D) II ve IV E) III ve IV i alt alanı ile A) I e II tografya live norfoloji 9. Nil Nehri'nin getirdiği alüvyonlar tarım için gerekli olan verimli toprağı sağlıyordu(I). Nil'in taşkınların- dan dolayı her yıl evlerini yeniden inşa eden Antik

Cevap

I e II te dog
Zeror porn
Ataron lar üzerinde ulasim
yapılması, akarsyen dopu
alisina
içinde - caure
sinde
daha uyanlader
s
ya
or melted il-
Youryan canli türlerine Atık sularin pollere Lasal -
Zorar normediği
icin dog tilmas, kirlilipe reden olan
Ottak alonlarinda (mesto) fosil yakıtlerin tüketing ,
haguenlos in kendi kendine otta
ire (yalalmas, she) every elde
nos milyonlarca wilair edile termik santraller de
olan bir besterme ne
yasan dogayen, gernege zarar voor
seklidir - Dagona da zoor
Arir otlatılmodigt surece
hemlarda hayvanların otome
si dopoldo
B-) I TV
vermet
coup-
logo
KunduzApp

Sorunun cevabını görmek için telefon numaranı gir, indirme linkini SMS olarak gönderelim!

Soru Çözümü

Soru Çözümü

Soru sor, cevaplansın.

İNCELE
Özel Ders

Özel Ders

Online özel ders al.

İNCELE
Rehberlik

Rehberlik

Bireysel Rehberlik desteği al.

İNCELE